اورولوژی  سرطان بیضه - آسیب ضربه ای  ان & اس پروتز بیضه ایمپلنتی است که برای جایگزینی بیضه به اندازه و شکل بیضه ی طبیعی از طریق جراحی طراحی شده است.   N&Sپروتز بیضه 
N&S ایمپلنتی است که برای جایگزینی بیضه به اندازه و شکل بیضه ی طبیعی از طریق جراحی طراحی شده است.


قوام ماده سازنده ی پروتز باعث اطمینان از عدم مهاجرت آن به قسمت های دیگر بدن می شود.


پروتز بیضه 
N&S به سادگی قابل جاگذاری است. N&S بافت های محل نصب را تحریک نمی کند لذا مراحل جراحی بدون خطری دارد.


پروتز بیضه
 
N&S با داشتن اندازه و شکل بیضه طبیعی باعث بازگشت ناحیه تناسلی به شکل طبیعی می گردد.

 

طراحی و مواد

آخرین نسل از الاستومر سیلیکونی در ساخت پروتز بکار برده شده است.


 طراحی 
این ماده به شکلی میباشد که شکل بیضه با درجه سختی مشابه با بیضه طبیعی را تداعی نماید.