یوروگانیکولوژی  بی اختیاری ادرار در زنان  افیرا


سیستم مینی اسلینگ اُفیرا (Orphia) درمانی با حداقل اثر تهاجمی است که از آن طریق می توان با یک برش بسیار کوچک تحت بی حسی موضعی، در زمان جراحی کوتاه مدت، با کمترین خونریزی و درد و دوره نقاهت کوتاه درمان را سامان داد.

سیستم مینی اسلینگ اُفیرا (Ophira) خلاقانه ترین قدم در تحول درمان بی اختیاری استرسی در زنان می باشد.

اُفیرا (Ophira) مینی اسلینگ با مش مرکزی از جنس پلی پروپیلن 100% تیپ 1 و دو بازوی تثبیت کننده با طراحی خلاقانه ای است.

کیت اُفیرا (Ophira) حاوی یک هدایت کننده جمع شونده نیز می باشد که وسیله ای برای جاگذاری است.

به برکت سیستم خلاقانه تثبیت کنندگی، اُفیرا (Ophira) یکی از بهترین عرضه کنندگان درجه تثبیت اولیه ی خوب در بازار بوده و در عین حال کشش لازم را دقیقاً اعمال می نماید.


اطلاعات بیشتر در مورد اُفیرا (Ophira)