یورولوژی بی اختیاری ادرار در مردان

اطلاعات کامل درباره بی اختیاری ادرار در مردان


 

بی اختیاری ادراری عارضه ای است که زندگی میلیون ها  مرد را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار داده است. برگشت دادن اختیار در دفع ادرار در مردان، یکی از بزرگترین چالش های متخصصان یورولوژی می باشد. بی اختیاری ادراری به دلیل انجام جراحی هایی مثل بی اختیاری ایجاد شده بعد از برداشتن کامل پروستات، معمولاً درجات متفاوتی از شدت را شامل میشوند. به علاوه بهم ریختگی عوامل هماهنگی بین مثانه و مجرای ادرار، پیچیدگی علائم را بیشتر می کند .

پرومدون راه کارهایی با حداقل اثر تهاجمی برای درمان بی اختیاری های بعد از برداشتن پروستات در مردان را ابداع نموده است: سیستم قابل تنظیم آرگوس (Argus) و سیستم قابل تنظیم فورباس (Phorbas).


اسلینگ قابل تنظیم آرگوس (
Argus) برای درمان بیمارانی که از بی اختیاری ادراری استرسی رنج می برند انتخابی ساده، مطمئن و کارا است.

آرگوس (Argus) بازگشت کیفیت زندگی و فعالیت عادی روزانه برای بیماران در زمانی کوتاه را ارائه می نماید.


طراحی منحصر به فرد و خلاقانه ی پرومدون دو روش جراحی را به انتخاب جراحان محترم می گذارد:

روش رتروپوبیک و روش ترانس ابتوراتور.


اسلینگ مردان قابل تنظیم آرگوس (
Argus) مشخصه ی منحصر به فردی دارد قابلیت تنظیم دقیق در حین عمل و یا (در صورت نیاز) بعد از عمل جراحی.

سیستم قابل تنظیم فورباس (Phorbas)، سامانه ای هیدرولیک است که برای درمان بی اختیاری ادرار استرسی در مردان باعث تقویت دریچه ای به صورت هیدرولیک می گردد. فورباس (Phorbas) از راه  یک برش واحد در ناحیه ی پرینه کارگذاشته شده و باعث ایجاد مانع کوچکی در ناحیه ی بولبار مجرا شده و این امر باعث مقاومت در مجرا گردیده اختیار در دفع ادرار طبیعی را به بیمار باز می گرداند.

ایجاد فشار ملایم بر روی مجرا با مشخصات منحصر به فرد پَد خاصی صورت می گیرد که در زیر مجرا قرار گرفته با افزایش یا کاهش حجم طی یک عمل غیر تهاجمی این فشار تنظیم می گردد.
محصولات

اطلاعات کامل درباره بی اختیاری ادرار در مردان


اطلاعات کامل درباره بی اختیاری ادرار در مردان 

ARGUS - آرگوس 

سیستم قابل تنظیم آرگوس (Argus) راهکاری به همراه ده سال نوآوری و تأیید در درمان بی اختیاری استرسی مردان بعد از عمل جراحی برداشتن پروستات را عرضه میکند

PHORBAS - فورباس

سیستم قابل تنظیم فورباس (Phorbas: جاگذاری با یک برش واحد و قابلیت تنظیم دوگانه