اورولوژی  بی اختیاری مدفوع  تیوبپروتز انعطاف پذیر نیمه سخت تیوب (TUBE) در درمان جراحی اختلال نعوظ کاربرد دارد. 
پروتز انعطاف پذیر نیمه سخت تیوب (
TUBE)، برای داخل کردن در ناحیه ی کورپوس کاورنوسوم (Corpus Cavrernosum) آلت از طریق جراحی طراحی شده است.

از دو نیمه ی پروتز استوانه ای با هسته ی داخلی از جنس نقره که بوسیله ی لوله ای از جنس پلی تترافلئورواتیلن (PTFE) پوشیده شده و همگی در محفظه ای از پوسته ی سیلیکونی قرار گرفته اند.


هسته  داخلی نقره ای پوشیده شده از
PTFE از سه لایه  از جنس های مختلف الاستومرهای سیلیکونی روکش شده است:

-   بخش انتهائی جلوئی از جنسی با سختی کم برای کاهش خطر ایجاد تحریک و بیرون زدگی- قسمت انتهائی عقبی سختی بیشتری دارد که حالت سختی پروتز را بهبود بخشیده باعث راحتی بیمار می شود. بخش انتهائی عقبی پروتز می تواند بریده شده با قرار دادن سرپوش حاجب اشعه از جنس سیلیکون، برای هر نوع از ساختار آناتومیک بیمار، طول پروتز بطور دقیق تعیین شود.