رفلاکس وزیکویورترال 

 • Innovative Solutions for


  Innovative Solutions for

   پرومدون شرکتی بین المللی است که تلاش خود را در تحقیقات، توسعه، تولید و توزیع فن آوری های خلاقانه در بازار یورولوژی و یوروگاینکولوژی متمرکز نموده است.

   به عنوان بخشی از راه حل های گوناگون پزشکی در جهت کمک به تخصص های مذکور، پرومدون سبد کاملی از راه حل های درمانی با حداقل اثرات تهاجمی برای درمان بی اختیاری ادراری و پرولاپس ناحیه ی لگن در زنان، بی اختیاری ادراری و مشکلات  نعوظ  در مردان و درمان آندوسکوپی بازگشت ادرار از مثانه به حالب در کودکان را عرضه می نماید.


   راه حل های خلاقانه برای: 


  • رفلاکس وزیکویورترال در کودکان