اورولوژی سرطان بیضه - آسیب ضربه ای

اطلاعات کامل درباره سرطان بیضه - آسیب ضربه ای 


پروتز ایمپلانت بیضه بدلایل متعدد می تواند ضرورت پیدا کند.


برخی بررسی های علمی نشان می دهد که از دست دادن یا عدم وجود بیضه ها در مردان ممکن است باعث ایجاد عوارض منفی روانی شدیدی شود.


پرومدون پروتز بیضه اِن اَند اِس (
N&S) را تولید نموده است که در موارد فقدان یا برداشتن بیضه ها در مردان می تواند درمان جایگزین مناسبی باشد.

این پروتز از نظر قوام و اندازه شبیه بیضه های طبیعی است.


می توان با مراحل بسیار ساده و بی خطر ناحیه  تناسلی بیمار را به حالت طبیعی بازگرداند.

 محصولات

N&S - ان اند اس 


پروتز بیضه N&S ایمپلنتی است   که برای جایگزینی بیضه به  اندازه و شکل بیضه طبیعی از طریق جراحی طراحی شده است.