اورولوژی  بی اختیاری ادرار در مردان فورباس


سیستم قابل تنظیم فورباس (Phorbas): جاگذاری با یک برش واحد و قابلیت تنظیم دوگانه.


سیستم قابل تنظیم فورباس (Phorbas) امتیازات یگانه ای را در مراحل جراحی با حداقل اثر تهاجمی برای محدوده ی وسیعی از موارد کاربرد و استفاده از قابلیت تنظیم دوگانه ارائه می کند.

ایمپلانت دارای دو بازوی تثبیت کننده از جنس الاستومر سیلیکون و یک پَد به شکل فوم از همان جنس می باشد.

پَد تحت مجرائی با طراحی منحصر به فرد خود باعث موفقیت ده ساله ای با تأییدات کلینیکی برای سیستم قابل تنظیم آرگوس (Argus) بوده است.

پَد تحت مجرائی می تواند از طریق هیدرولیکی افزایش یا کاهش حجم داده و در حین یا بعد از عمل باعث اصلاح وضعیت اختیار دفع ادرار بیمار گردد.

تنظیم های بعد از عمل در هر زمان می تواند در مطب صورت گیرد.

استفاده از فورباس (Phorbas) راهکار درمان موارد زیادی از بی اختیاری های ادراری است.

اطلاعات بیشتر در مورد فورباس (Phorbas )