رفلاکس وزیکویورترال  رفلاکس وزیکویورترال در کودکان

اطلاعات کامل درباره رفلاکس وزیکویورترال در کودکان 


در میان کودکان رفلاکس وزیکویورترال (
VUR = Vesicoureteral Reflux) یک ناهنجاری شایع است. یک درصد از کودکان جهان مبتلا به این ناهنجاری هستند. معمولاً پس از چندین بار ابتلای کودک به عفونت مجاری ادرار (UTIS) تشخیص داده می شود.

هدف از درمان VUR جلوگیری از التهاب و عفونت نفرون ها (واحدهای تصفیه کلیوی)، اسکارهای ناحیه کلیه و سایر عوارضی است که در اثر این ناهنجاری در کودکان ایجاد می گردد.

سه راه برای درمان رفلاکس وزیکویورترال (بازگشت ادرار از مثانه به حالب VUR) وجود دارد:

درمان پیشگیرانه با آنتی بیوتیک ها، ترمیم با جراحی و درمان آندوسکوپیک. درمان آندوسکوپیک به سرعت خود را به جایگاه اول در صف اول درمان های VUR در کودکان می رساند.

روش درمان و اصلاح برگشت ادرار از مثانه به حالب (VUR) از طریق آندوسکوپی عبارتست از تزریق ماده ی حجم دهنده ی بافتی از راه یک سیستوسکوپ به ناحیه ی زیرین سوراخ حالب در مثانه می باشد.

این تزریق باعث ایجاد دریچه ای مصنوعی به صورت لبه ای از بافت می گردد که برگشت ادرار را مانع می شود. در بیشتر موارد این عمل با بیهوشی عمومی انجام شده و نیاز به بستری شدن ندارد.

این روش جایگزینی با حداقل اثر تهاجمی برای درمان VUR بجای درمان جراحی (که اثر تهاجمی بیشتری دارد) و تجویز آنتی بیوتیک طولانی مدت پیشگیرانه در بیمار می باشد.

ونتریس یک ماده حجم دهنده بافتی با سازگاری حیاتی، غیر قابل جذب و صناعی برای درمان آندوسکوپیک  (بازگشت ادرار از مثانه به حالب) در کودکان می باشد که توسط شرکت پرومدون ابداع و عرضه گردیده است.

 محصولات

VANTRIS - ونتریس

ونتریسVUR Vantris ) ماده ای حجم دهنده ی بافتی با سازگاری حیاتی، غیر قابل جذب و صناعی برای درمان آندوسکوپیک رفلاکس وزیکویورترال (بازگشت ادرار از مثانه به حالب VUR ) در کودکان می باشد.