نارسایی های دهانه رحم و زایمان زودرسگاینکولوژی

اطلاعات کامل درباره نارسایی های دهانه رحم و زایمان زودرس

 

پساری سرکلاژ مانند سایر پساری های کمپانی دکتر آرابین از جنس سیلیکون انعطاف پذیر بوده و جهت حمایت دهانه ی رحم در دوران بارداری تجویز می شود. استفاده از پساری به معنای بستن دهانه ی رحم نیست بلکه آن را حمایت نموده، دهانه ی رحم را به سمت استخوان خاجی (ساکروم) انتقال می دهد.

قبل از زایمان و با تشخیص پزشک معالج، پساری از واژن خارج شده و زایمان صورت می گیرد.


 اطلاعات بیشتر درباره پساری

محصولات
SERCELAJ PESSARY Type A 
(non-Perforated)

SERCELAJ PESSARY Type ASQ(Perforated)