یوروگاینکولوژی  پرولاپس اعضاء لگنی  نازکا

سیستم ترمیم پرولاپس ناحیه ی لگن نازکا NAZCA حاوی ایمپلنت مش از جنس پلی پروپیلن تیپ 1 و کیت سوزن هایی است که موجب ترمیم آناتومیک و بهبود کارکرد ناحیه کف لگن می گردد.


سیستم ترمیم پرولاپس ناحیه ی لگن نازکا NAZCA، حاوی ایمپلنت مش از جنس پلی پروپیلن تیپ 1 و کیت سوزن هائی است که موجب ترمیم آناتومیک و کارکرد ناحیه ی کف لگن می گردد.

در دو شکل عرضه می شود:

سیستم ترمیم پرولاپس ناحیه لگن نازکا تی سی (NAZCA TC) که برای اصلاح پرولاپس های قدامی طراحی شده و بطور همزمان در مواردی که افزایش حرکات مجرای ادرار (Urethral hypermobility) علت عمده بی اختیاری ادراری استرسی است کاربرد دارد. سیستم ترمیم پرولاپس ناحیه لگن نازکا آر (NAZCA R) برای اصلاح پرولاپس های ناحیه خلفی و اپیکال طراحی شده است.