رفلاکس وزیکویورترال  رفلاکس وزیکویورترال در کودکان  ونتریس
ونتریس ماده ای حجم دهنده ی بافتی با سازگاری حیاتی، غیر قابل جذب و صناعی برای درمان آندوسکوپیک رفلاکس وزیکویورترال در کودکان می باشد

ماده اصلی ونتریس (Vantris) عبارتست از ذرات پلی آکریلات، پلی الکل، کو پلی مر (PPC = Polyacrylate/Polyalcohol, Copolymer) است که در حامل آن گلیسرول می باشد.
در کودکان مبتلا به VUR این ژل آبی (hydrogel) در ناحیه ی اتصال حالب به مثانه تزریق می شود. به طریق بسیار ساده و بدون اثر تهاجمی آندوسکوپیک تزریق این ژل باعث اصلاح آناتومیک محل اتصال حالب به مثانه شده از جریان برگشت ادرار از طرف مثانه به طرف حالب و کلیه ها جلوگیری می نماید.

برخلاف سایر روش های درمانی ونتریس (Vantris) مشکل VUR را بطور کامل برطرف می نماید.

با تزریق یکبار ذرات ونتریس VUR (Vantris) و افزایش حجم بافتی و تشکیل حداقل رشد فیبروتیک در اطراف آن، قطر ذرات ونتریس به حدود 70 میکرون می رسد. درمان با ونتریس  (Vantris) برای کودکان با سن بیش از یک سال توصیه شده و برای درمان درجات مختلف VUR ممکن است مناسب باشد.


اطلاعات بیشتر در مورد ونتریس(Vantris)