یوروگاینکولوژی  پرولاپس اعضاء لگنی  کالیستار

سیستم ترمیم پرولاپس اعضاء ناحیه لگن کالیستار(CALISTAR )با تنها یک شکاف برای درمان پرولاپس قدامی و اپیکال (کالیستار A ) همچنین ترمیم پرولاپس ناحیه لگن خلفی و اپیکال (کالیستار P ) بکار می رود. درمان با تقویت ساختار حمایتی کف لگن صورت می گیرد. کارگذاری کالیستار (CALISTAR تنها از یک شکاف در ناحیه ی واژن انجام می گیرد.

درمان با تقویت ساختار حمایتی کف لگن صورتمی گیرد. کارگذاری کالیستار(CALISTAR )تنها از یک شکاف در ناحیه ی واژن انجام می شود.

انجام عمل کالیستار(CALISTAR )از یک شکاف در ناحیه ی لگن، باعث کاهش زمان جراحی و نیز زمان بستری شدن بیمار شده، زمان بازگشت بیمار به زندگی عادی را کوتاه می کند.

با کارگیری دستگاه جاگذاری جمع شونده (RIG ) و سیستم قلاب های بافتی (TAS ) جاگذاری بسیار دقیق امکان پذیر می شود.

دستگاه جاگذاری جمع شونده باعث جاگذاری و تثبیت ایمپلانت، بازوهای آن و سیستم قلاب های بافتی (TAS ) در محل های دقیق آناتومیک آن می شود.

با کمک سیستم قلاب های منحصر به فرد کالیستارو سیستم قلاب های بافتی (TAS ) تثبیت مطمئن صورت می گیرد. قلاب هایTAS با ساختار منحصر به فرد خود باعث تثبیت 360 درجه ای و در 6 نقطه شده و به لیگامان ساکرو اسپاینوس اتصال لنگر گونه ای مطمئن و قوی ایجاد می کند. به دلیل طرح بهینه ی ایمپلنت کالیستار، اصلاح پایدار گونه های زیادی از آسیب های ناحیه ی ناحیه لگن ممکن می شود.

نتایج استفاده از سیستم اصلاح پرولاپس های ناحیه ی لگن کالیستار(CALISTAR ) با برش واحد، به دلیل مکانیسم آویختگی به لیگامان های ساکرو  اسپاینوس (سطح دو دولنسی)، ساختار پره-سرویکال و ساپورت تحت مجرائی بخش میانی و طراحی بی بدیل اصلاح آناتومیک و کارکردی کالیستار، بسیار رضایت بخش گزارش شده اند.

امتیاز خلاقانه و بی بدیل کالیستار اِی (CALISTAR A ) باعث می شود که پس از اصلاح پرولاپس ناحیه ی قدامی، به دلیل ساپورت بدون کشش ناحیه ی میانی مجرای ادرار، حوادث بی اختیاری را که بعد از جراحی شایع است، کاهش چشمگیری پیدا کند.

سیسم اصلاح پرولاپس ناحیه ی ناحیه لگن، برش واحد کالیستار پی (CALISTAR P ) به گونه ای طراحی شده که یک جراحی با اثر تهاجمی حداقل، در ناحیه ی خلفی و اپیکال برای اصلاح پرولاپس های خلفی صورت گیرد. روش جدید این نوع جراحی خطر آسیب رسانی به اعصاب و عروق را بسیار کاهش داده است. طراحی به گونه ای اختصاصی ناحیه ی دولنسی سطح 1 و 2 را به دقت به جایگاه اصلی خود برمی گرداند.

اطلاعات بیشتر در مورد کالیستار (CALISTAR )