گاینکولوژی

نارسایی های دهانه ی رحم و زایمان زودرس

جاگذاری پساری به جای عمل جراحی

جراحی سرکلاژ یکی از روش های درمان نارسایی دهانه ی رحم و زایمان زودرس می باشد. این جراحی نیز مانند هر عمل جراحی دیگر، دارای خطراتی از قبیل خونریزی، عفونت رحم و مایع دور جنین، احتمال پارگی کیسه ی آب حین جراحی و در نهایت سقط جنین می باشد.


راه حل های خلاقانه برای