یوروگاینکولوژی


پرومدون شرکتی پیشتاز و بین المللی است که خود را وقف تحقیقات، توسعه، تولید و توزیع تکنولوژی خلاقانه ی پزشکی در بازار یورولوژی و یوروگاینکولوژی نموده است.

برای متخصصان فوق بعنوان بخشی از راه حل های بسیار گوناگون، پرومدون مجموعه ی کاملی از درمان های با حداقل اثر تهاجمی را در درمان: بی اختیاری ادرار و پرولاپس در زنان، بی اختیاری ادرار و اختلال نعوظ در مردان، رفلاکس وزیکویورترال (VUR ) در کودکان و راه حل هائی در اندویورولوژی.


راه های خلاقانه برای